تصور (مقاله ای از فرهنگ نامه منطق)
51 بازدید
محل نشر: معارف عقلی » بهار 1385 - شماره 1 »(15 صفحه - از 140 تا 154)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تصور، در لغت، به معنای وجه، هیئت، ظاهر شیء و حقیقت شیء (معجم مقاییس اللغه و لسان العرب، ذیل «صور»)، نقش بستن و صورت پذیرفتن (آموزش فلسفه، 164) به کار رفته است. در فارسی قدیم به آن «اندر رسیدن» گفته‌اند (دانشنامة علائی، 3) و در اصطلاح منطقی می‌توان آن را به «صورت یا پدیدة سادة ذهنی که از امری ورای خود حکایت دارد» تعریف کرد